مهدی کریم نیا

استاد مهدی کریم نیا

تدریس تخصصی و متمرکز صرفا در دروس استاتیک - مقاومت مصالح - مکانیک خاک - مهندسی پی - توسط دکتری عمران از دانشگاه امیر کبیر و استاد دانشگاه با 17 سال سابقه در تدریس دروس فوق الدکر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مهندسی پی مکانیک خاک استاتیک و مقاومت مصالح

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان