استاد محمد جواد کرمیان منش

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تدریس: هندسه دبیرستان، به خاطر علاقه به این درس
  • افتخار تحصیلی: چهار سال سابقه تدریس دروس مهندسی مکانیک

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 1 سال تدریس در موسسه لکو

افتخارات تدریس

  • هندسه دبیرستان، به خاطر علاقه به این درس
  • دینامیک و ارتعاشات به خاطر تسلط بالا و علاقه زیاد

دانشجوی مهندسی مکانیک در مقطع تحصیلی ارشد دانشگاه صنعتی شریف


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی خودرو از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 1389 تا 1393
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف 1394 تا 1396

افتخارات تحصیلی

  • چهار سال سابقه تدریس دروس مهندسی مکانیک
  • رتبه 26 کنکور ارشد مهندسی مکانیک