استاد فیروزه گامرانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه های:

  • 10 سال تدریس در دبیرستان فرزانگان 1
  • 15 سال تدریس در تدریس در مدارس منطقه 5

افتخارات تدریس

  • نتیجه امتحاناات دانش اموزانم همواره موفقیت امیز بوده است و در امتحانات نهایی دانش اموزانم نمره بالای 18گرفته اند

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران