استاد سیدابوالقاسم کلانتری

  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • افتخار تحصیلی: 13سال تدریس در دانشگاه ، تالیف دو کتاب ریاضیات پیش دانشگاهی و معادلات دیفرانسیل
  • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی به مدت 13 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 13 سال تدریس در دانشگاه علمی کاربردی
  • 13 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی رود هن

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضی از دانشگاه شیراز 1376 تا 1379
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان 1380 تا 1383

افتخارات تحصیلی

  • 13سال تدریس در دانشگاه ، تالیف دو کتاب ریاضیات پیش دانشگاهی و معادلات دیفرانسیل