استاد سیدجواد طالبی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • کار در مدارس غیر انتفاعی به عنوان نیروی ازاد
  • ابداع روش های اسان برای یادگیری
  • همکاری با اساتید مطرح
  • 5 سال سابقع فعالیت اموزشی و تدریس
  • فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی