جواد سلطانی

استاد جواد سلطانی

تدریس خصوصی ریاضی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه سراسری-تهران- رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد 3 سال تدریس دروس دانشگاهی 6 سال تدریس دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی 6 سال سابقه تدریس کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

گراف بهینه سازی غیرخطی آنالیز عددی هندسه جبری مقدماتی توابع مختلط حل عددی معادلات دیفرانسیل نظریه اعداد مبانی منطق و نظریه مجموعه ها مبانی هندسه توپولوژی عمومی سیستم های دینامیکی معادلات دیفرانسیل آمار ریاضی جبر خطی بهینه سازی خطی جبر مبانی ترکیبیات آنالیز ریاضی آمار و احتمالات مبانی آنالیز عددی مبانی ماتریس ها و جبرخطی مبانی ریاضی اقتصاد مهندسی محاسبات عددی ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان