استاد سید محمد اسماعیل محبوبی ربانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس را دوست دارم،‌ چون به من فرصت می دهد تا از شاگردانم بیاموزم. امیدوارم بتوانم برایتان مفید باشم.


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • رتبه دوم کشوری آزمون جامع علوم پایه داروسازی سال 1387
  • رتبه اول آزمون ورودی مقطع دکترای تخصصی شیمی دارویی سال 1392 سراسر کشور
  • رتبه اول دوره آموزش عمومی مقطع دکترای حرفه ای رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی