استاد جوهر پورقادر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

1. توانایی مدیریت و برنامه ریزی حرفه ای بنا بر ویژگی های اخلاقی و روحی دانش آموزان و دانشجویان <br /> 2. به نتیجه رساندن دانش آموزان و دانشجویان در کمترین زمان ممکن و جدید ترین و کارا ترین متد ها با تکیه بر جنبه های روانشناسی نوین


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی