استاد نرگس جواهری طهرانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران<br /> دارای تافل زبان انگلیسی از کانون زبان ایران


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران