نرگس جواهری طهرانی

استاد نرگس جواهری طهرانی

تدریس زبان انگلیسی

زبان انگلیسی در هر پایه ای با ارایه نکات و همچنین آموزش مکالمه و گرامر انگلیسی تدریس می شود.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

گرامر زبان انگلیسی مکالمه زبان انگلیسی زبان انگلیسی (عمومی)

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران<br /> دارای تافل زبان انگلیسی از کانون زبان ایران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان