استاد جواد وفایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس ارشد فیزیک هسته ای<br /> از دانشگاه بوعلی همدان<br /> تدریس ریاضیات وفیزیک پایه تا کنکور


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه بوعلی سینا همدان

افتخارات تحصیلی

  • تدریس فیزیک و ریاضی در موسسات معتبر تهران-موسسه ادیبان-ال طه-مدرسان شریف