استاد جواد پارسا

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه صنعتی شریف و رتبه 35 کنکور و 24 کنکور فوتونیک 4سال سابقه تدریس همکاری با کانون و گاج و ماهان