جواد پارسا

استاد جواد پارسا

تدریس خصوصی توسط فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف رتبه 35 کنکور و رتبه 24 کنکور ارشد فوتونیک تدریس فیزیک و ریاضی کنکور و دانشگاه، فیزیک و ریاضی دبیرستان ، سابقه همکاری با کانون،گاج و دبیرستان های تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه صنعتی شریف و رتبه 35 کنکور و 24 کنکور فوتونیک 4سال سابقه تدریس همکاری با کانون و گاج و ماهان

نظرات شاگردان