استاد جواد لقمان نیا

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا زیست شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران