جواد لقمان نیا

استاد جواد لقمان نیا

شیمی، زیست شناسی، زبان انگلیسی

تدریس کل کتاب و یا کنکوری و یا رفع اشکال

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انگلیسی سوم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زیست شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران

نظرات شاگردان