استاد جواد کریمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

متولد سال1371شهر مشهد <br /> ساکن مشهد<br /> توانایی تدریس اکثر دروس مهندسی برق ودروس دبیرستان وراهنمایی ودبیرستان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس در موسسات آموزشی