استاد محمدجواد ثبوتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شیراز

افتخارات تحصیلی

  • دبیر کمیته دستیاران استاد (TA) گروه مهندسی کامپیوتر
  • عضو تیم برنامه نویسی دانشگاه
  • سرپرست تیم برنامه نویسی acm