استاد رویا جوادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس با رتبه ی 9 کنکور سراسری بوده و در حال حاضر مدرس دانشگاه هستم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه پیام نور مرکز میانه دارای چندین مقاله پذیرفته شده در کنفرانس های ملی و بین المللی مشارکت در طرح پژوهشی زیر نظر دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی سابقه تدریس خصوصی گروهی و انفرادی دروس علوم اقتصادی