استاد جواد هاشم پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

توانایی آموزش ضعیف ترین شاگردان را دارم<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

افتخارات تحصیلی

  • تدریس خصوصی از سال 82 تا کنون
  • مدرس دانشگاه آزاد