محمد جواد قاسمی

استاد محمد جواد قاسمی

تدریس خصوصی دروس دبیرستان و کنکور سراسری توسط رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان