استاد حسین جمشیدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای لیسانس ریاضی محض می باشم و مدت 6 سال است در دبیرستان های تهران تدریس می نمایم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران