استاد رضا جمالی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • 7سال سابقه تدریس ، دانش آموخته مهندسی برق ، دارنده مدال طلا اختراعات جهانی سوییس و جایزه ویژه کشور رومانی ، کسب مقام اول جشنواره حرکت