سیدجلال حسینی

استاد سیدجلال حسینی

تدریس خصوصی دروس کارشناسی :ریاضی مهندسی ، بررسی سیستم های قدرت کارشناسی ارشد : الکترونیک قدرت ،قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت ، مباحث ویژه سیستم های قدرت یک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آشنایی با نظریه قابلیت اطمینان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ماشین های الکتریکی 1 و 2 ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب الکترونیک صنعتی الکترومغناطیس ریاضی مهندسی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


زمینه مورد علاقه پست و خطوط انتقال<br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • مدرس ریاضیات مهندسی و ریاضیات عمومی دو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

نظرات شاگردان