سیدجلال حسینی

استاد سیدجلال حسینی

تدریس خصوصی دروس کارشناسی :ریاضی مهندسی ، بررسی سیستم های قدرت کارشناسی ارشد : الکترونیک قدرت ،قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت ، مباحث ویژه سیستم های قدرت یک

در حال حاضر استاد قادر به تدریس نمی باشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آشنایی با نظریه قابلیت اطمینان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ماشین های الکتریکی 1 و 2 ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب الکترونیک صنعتی الکترومغناطیس ریاضی مهندسی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


زمینه مورد علاقه پست و خطوط انتقال<br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • مدرس ریاضیات مهندسی و ریاضیات عمومی دو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

نظرات شاگردان