جهانگیر شیخی

استاد جهانگیر شیخی

تدریس خصوصی و مدارس

زیست شناسی کنکور 70% به بالا- زیست شناسی دبیرستان دوم و سوم و چهارم- تجدیدی ها ناامید نباشید

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی <br /> متولد 1371 <br /> رتبه 1000 کنکور سراسری

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا دامپزشکی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در آموزشگاه و موفقیت در نظرسنجی دانش آموزان
  • تدریس کنکور در دبیرستان هدی و درصدهای بالا
  • تدریس تجدیدی ها و قبولی
  • تدریس خصوصی و قبولی

نظرات شاگردان