سینا جعفرزاده

استاد سینا جعفرزاده

بیان اصول و مفاهیم به صورت پایه ای و عمیق - حل تمارین برای تسلط بیشتر بر موضوع - بررسی نمونه سوالات امتحانی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمالات آمار و مدلسازی دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان