سیدمجتبی جعفری منش

استاد سیدمجتبی جعفری منش

خرداد از آنچه در تقویم می بینید نزدیک تر است!!! تدریس دروس فیزیک و شیمی دبیرستان و دروس مهندسی شیمی با بهترین متد های آموزشی توسط رتبه تک رقمی کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

میکروبیولوژی مواد غذایی میکروبیولوژی عمومی بیوشیمی انتقال حرارت موازنه انرژی و مواد آشنایی با مهندسی شیمی رسم فنی و نقشه کشی ساختمان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس زبان به کودکان
  • سابقه تدریس دروس کارشناسی مهندسی شیمی
  • سابقه تدریس دروس دبیرستان
  • رتبه تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد

نظرات شاگردان