استاد حسن ایزدی مهر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مقطع دبیرستان را در دبیرستان نمونه سپری کرده ام، کارشناسی ریاضی کاربردی را در دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد ریاضی را در دانشگاه پلی تکنیک تهران گذرانده ام


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)