فاطمه کشاورز

استاد فاطمه کشاورز

- انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی به همراه تفسیر کامل نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری SAS ، SPSS و Minitab و ... توسط کارشناس آمار با 8 سال تجربه کاری مرتبط.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان آمار ریاضی آمار و احتمالات

شهرهای تدریس

لاهیجان - گیلان رشت - گیلان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی آمار و کاربردها از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان