کیا ایران دوست

استاد کیا ایران دوست

تدریس شیمی توسط رتبه دورقمی کنکور و دارنده مدال المپیاد

با توجه به درخواست دانش آموز ، درس به سبک کنکوری یا المپیادی به وی تدریس خواهد شد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

المپیاد شیمی شیمی کنکور سراسری شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس شیمی المپیاد و کنکور با تسلط کامل ، دانش آموز پس از مدتی تفاوت سطح و دانش خود را احساس خواهد کرد.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

افتخارات تحصیلی

  • سابقه 2 سال تدریس خصوصی و گروهی
  • دیپلم افتخار المپیاد نانوتکنولوژی
  • برگزیده استانی جشنواره خوارزمی
  • درصد شیمی کنکور 95
  • رتبه 22 کنکور سراسری رشته تجربی
  • مدال برنز المپیاد شیمی

نظرات شاگردان