ایمان قربانی

استاد ایمان قربانی

تدریس خصوصی برنامه نویسی C# ، MVC ، SQL Server ، Delphi ، Asp.Net ، EntityFreamwork روش تدریس کاربردی، دانشگاهی ، تخصصی تدریس دانشگاهی شی گرایی - تدریس بانک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی کامپیوتر اصول طراحی نرم افزار برنامه نویسی پیشرفته

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان