حمیدرضا گلی

استاد حمیدرضا گلی

تدریس خصوصی درس های پایه شیمی توسط مدال طلای المپیاد دانشجویی شیمی کشور,مدال برنز المپیاد بین المللی دانشجویی,فارغ التحصیل نمونه دانشگاه فردوسی مشهد,دستیار آموزشی درس شیمی فیزیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی معدنی 1 و 2 شیمی عمومی شیمی آلی شیمی فیزیک

شهرهای تدریس

گرگان - گلستان تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان