استاد حسن رسولی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارمند<br /> دارای یک فرزند<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی مالک اشتر