استاد حمیدرضا بدر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

1. طلبه ای با 6 سال مطالعه در متون مرجع فلسفه اسلامی.<br /> 2. دارای تخصص در رشته.معرفت شناسی.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • دارای مقالات فلسفی چاپ شده
  • دو بار شایسته تقدیر در جشنواره علامه حلی استان تهران به خاطر مقالات فلسفی.