حمیدرضا بدر

استاد حمیدرضا بدر

تدریس خصوصی فلسفه اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و دبیرستان. برای آمادگی کنکور ارشد و دیگر مقاطع دانشگاهی به صورت تضمینی با توجه به متون منبع.تدریس خواهد شد. در ضمن فاقد هیچگونه مدرک دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فلسفه و منطق کنکور سراسری منطق فلسفه

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


1. طلبه ای با 6 سال مطالعه در متون مرجع فلسفه اسلامی.<br /> 2. دارای تخصص در رشته.معرفت شناسی.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • دارای مقالات فلسفی چاپ شده
  • دو بار شایسته تقدیر در جشنواره علامه حلی استان تهران به خاطر مقالات فلسفی.

نظرات شاگردان