وحید حسین زادقویدل

استاد وحید حسین زادقویدل

تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان و دانشگاهی توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی کاریردی از دانشگاه پیام نور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 جبر و احتمال حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان