استاد حسین مرفوع

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • پذیرش مستقیم از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد
  • پذیرش مستقیم از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع دکتری
  • دارنده رتبه اول مقطع کارشناسی در دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران