حسین مرفوع

استاد حسین مرفوع

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان و رشته مهندسی برق

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان و دروس کارشناسی برق قدرت شامل مدارهای الکتریکی 1 و 2 - ماشین های الکتریکی 1 و 2 و 3 - بررسی سیستم های قدرت 1 و 2 و . . . توسط دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان مبانی مهندسی برق ریاضی مهندسی تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی مدارهای الکتریکی 1 و 2 الکترومغناطیس مدارهای الکترونیکی ماشین های الکتریکی 1 و 2 ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • پذیرش مستقیم از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد
  • پذیرش مستقیم از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع دکتری
  • دارنده رتبه اول مقطع کارشناسی در دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان