استاد فهیمه حسینخانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • نوزده سال سابقه تدریس در دبیرستان و پیش دانشگاهی