فهیمه حسینخانی

استاد فهیمه حسینخانی

شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی

تدریس خصوصی دروس شیمی دبیرستان توسط فارغ التحصیل رشته ارشدشیمی فیزیک دانشگاه تهران و دبیر آموزش و پرورش با نوزده سال سابقه کار

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی فیزیک شیمی پیش دانشگاهی شیمی عمومی شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

بافت - کرمان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • نوزده سال سابقه تدریس در دبیرستان و پیش دانشگاهی

نظرات شاگردان