حسین حسنی

استاد حسین حسنی

تدریس برتر تدریس برتر

تدریس برتر تدریس برتر تدریس برتر تدریس برتر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

فردیس - البرز ملارد - تهران کرج - البرز تهران - تهران شهریار - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان