استاد حسین ابراهیمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی ممتاز در دوره کارشناسی ارشد با معدل الف.
  • دانشجوی ممتاز در دوره کارشناسی با معدل الف.
  • سابقه تدریس در دانشگاه شیراز به عنوان دستیار استاد به مدت 2 سال.