حسین بزرگی

استاد حسین بزرگی

کنترل پروژه MSP , متره برآورد، شرایط عمومی پیمان، لایحه توجیهی تاخیرات، صورت وضعیت، تعدیل، جبران نرخ ارز، تهیه اسناد مناقصه، WBS، سرجمع، آنالیز قیمت جدید و... 10 سال سابقه کار و تدریس دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مهندسی سیستم ها اصول مدیریت ساخت روش های اجرای ساختمان تکنولوژی بتن مصالح ساختمانی

شهرهای تدریس

رشت - گیلان

سوابق و افتخارات تدریس


سابقه کار در بزرگترین شرکت مهندسی مشاور رشت، آشنایی کامل به ضوابط و بخشنامه های عمرانی و موارد حقوقی پیمان، کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان