استاد حسین براتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان می باشم ومدرک آموزش شیوه های نوین تدریس دردبستان ودبیرستان رااز جهاد دانشگاهی اخذ نموده ام ودارای سوابق مفید تدریس عمومی وخصوصی در مدارس ومنازل می باشم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی آمار و کاربردها از دانشگاه اصفهان