حسین براتی

استاد حسین براتی

تدریس خصوصی ونیمه خصوصی ریاضیات دبستان ودبیرستان بابهره گیری از شیوه های نوین تدریس باقیمت بسیار مناسب -دارای مدارک معتبر از دانشگاه اصفهان وجهاد دانشگاهی وسابقه مفید تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان می باشم ومدرک آموزش شیوه های نوین تدریس دردبستان ودبیرستان رااز جهاد دانشگاهی اخذ نموده ام ودارای سوابق مفید تدریس عمومی وخصوصی در مدارس ومنازل می باشم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی آمار و کاربردها از دانشگاه اصفهان

نظرات شاگردان