استاد حسین عسگری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان می باشم و در زمینه تدریس خصوصی بهترین و مناسب ترین روش برای یادگیری استفاده میکنم و جلسه رایگان برای حل مثال های امتحانی و رفع اشکال


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • ثبت ایده در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان(شیخ بهایی)
  • طراحی مبدل دوجهته DC-DC در کاربردهای انرژی نو
  • کسب رتبه دوم در مسابقات طراحی مبدل های سوییچینگ