حسین جعفری

استاد حسین جعفری

تدریس خصوصی مدیریت مالی1 -مدیریت مالی 2-اقتصاد مهندسی -اقتصاد سنجی هرجلسه 120 دقیقه ای با مبلغ توافقی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مدیریت مالی

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان