استاد حسین غنی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه شیراز ودانشجوی کار شناسی ارشد دانشگاه تهران


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • کسب رتبه 900 منطقه 1کنکور سراسری ورتبه 75 کنکور ارشدمهندسی برق