استاد افشین مرجانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

آموزش برنامه نویسی با 18 سال سابقه به صورت تضمینی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه جامع علمی کاربردی