الهام همایونی

استاد الهام همایونی

تدریس خصوصی ریاضیات

کلیه ریاضیات مقطع ششم تا پیش دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تحقیق در عملیات آمار ریاضی ریاضی کنکور سراسری ریاضی پایه ریاضی 1 و 2 ریاضی گسسته ریاضی دوم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان