حسین عمادی

استاد حسین عمادی

چهار سال سابقه تدریس مباحث کنکوری در کانون قلم چی، تضمین یادگیری و تسلط دانش پژوه در حل مسایل کنکوری ، مشاوره و برنامه ریزی کردن برای آمادی کنکور سراسری و انتخاب رشته

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی تجزیه دستگاهی کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی تجزیه شیمی عمومی شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

بهارستان - تهران اسلامشهر - تهران تهران - تهران رباطکریم - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه کاشان

نظرات شاگردان