حجت اصلی

استاد حجت اصلی

تدریس مفهومی فیزک و ریاضی دبیرستان و فیزیک کارشناسی توسط کارشناسی ارشد فیزک, شامل دروس فیزیک پایه , کوانتوم, مکانیک تحلیلی , الکترومغناطیس و فیزیک جدید

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری هندسه تحلیلی و جبر خطی حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی مکانیک کوانتومی 1 و2 مکانیک تحلیلی 1 و 2 ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز فردیس - البرز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان