استاد حمید فنایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

برای هر موفقیت ، نیاز به یک راه بلده خوب هست...


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران