یعقوب حیدرزاده

استاد یعقوب حیدرزاده

تدریس خصوصی توسط دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران و دوره دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- مدرس دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

نسبیت مکانیک کوانتومی 1 و2 فیزیک عمومی 1 الکترومغناطیس زبان تخصصی فیزیک ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک کنکور سراسری فیزیک مدرن فیزیک جدید 1 و 2 کنکور کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک عمومی 2

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران و دوره دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- مدرس دانشگاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نظرات شاگردان