استاد حیدر خادم

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

برای دانش آموزانی که با ریاضی و فیزیک مشکل دارند برانامه بلند مدتی ارایه میدهم، و موفقیت آن هم کاملاً تضمینی خواهد بود. و هزینه برنامه های بلند مدت کمتر است و نصف هزینه هم بعد از موفقیت گرفته خواهد شد.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • درصد ریاضیات کنکور ارشد برق: %90
  • سابقه تدریس تضمینی موفق ریاضایت کنکور
  • دانشجوی ارشد برق داشگاه تهران
  • رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد برق سال 92