استاد حسام بهارمست

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه کردستان<br /> طراح سازه های صنعتی و مسکونی<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه کردستان