هانی حساویان

استاد هانی حساویان

ریاضیات دبستان تا دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضیات توسط معدل اول دانشگاه سراسری شهید باهنر کرمان افتخارما تجربه وسابقه ماست آشنایی با مباحث ریاضی وآموزش درک مفهومی ریاضیات

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مبانی ریاضی ریاضی کنکور سراسری ریاضی سوم ابتدایی آنالیز ریاضی ریاضی عمومی 2 ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی نهم دبیرستان ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی آمار ریاضی هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی مبانی ترکیبیات ریاضی عمومی 1 ریاضی گسسته جبر و احتمال حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی پایه

شهرهای تدریس

کرمان - کرمان

سوابق و افتخارات تدریس


سابقه چندین سال تدریس خصوصی در انواع دروس ریاضیاتی و کامپیوتری

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه شهید باهنر کرمان

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول رشته در دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • معدل الف دانشگاه شهید باهنر کرمان در رشته علوم کامپیوتر (زیر شاخه علوم پایه _ریاضی) در شش ترم متوالی

نظرات شاگردان