استاد هانی حساویان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سابقه چندین سال تدریس خصوصی در انواع دروس ریاضیاتی و کامپیوتری


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه شهید باهنر کرمان

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول رشته در دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • معدل الف دانشگاه شهید باهنر کرمان در رشته علوم کامپیوتر (زیر شاخه علوم پایه _ریاضی) در شش ترم متوالی