سیدمحسن حیدریه

استاد سیدمحسن حیدریه

تدریس دروس دبیرستانی و دانشگاهی توسط مدرس دانشگاه شریف

بیان منظم دروس با مثال و با شیوه های نوین، تجربه موفق در کنکور و انتقال این تجربه، استفاده از روش ها و تکنیک های به خاطر سپاری فرمول ها و مطالب و بیان مفاهیم.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

سیستم های کنترل خطی مبانی مهندسی برق مدارهای الکتریکی 1 و 2 ریاضی مهندسی ریاضی گسسته فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل جبر و احتمال فیزیک کنکور سراسری ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه شریف
  • شاگرد سوم دوره ارشد
  • رتبه زیر 10 کنکور دکتری
  • رتبه کنکور سراسری 189 منطقه 1 و 293 کل
  • عضو مدارس استعداد درخشان (سمپاد)

نظرات شاگردان