استاد سیدمحسن حیدریه

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه شریف
  • شاگرد سوم دوره ارشد
  • رتبه زیر 10 کنکور دکتری
  • رتبه کنکور سراسری 189 منطقه 1 و 293 کل
  • عضو مدارس استعداد درخشان (سمپاد)